Wyborowa

Celem kampanii było zaprezentowanie nowej odsłony butelki. Do kampanii zostało zaangażowanych 200 Wyborowych Ambasadorów, których wybraliśmy na podstawie jakościowej rekrutacji. Dzięki naszym działaniom Ambasadorzy przyczynili się do powstania ponad 36 000 rekomendacji offline oraz promowania informacji o nowej butelce na portalach społecznościowych.

  • Klient:

    Wyborowa S.A.

  • Serwis www:

    wyborowa.pl

  • Zakres prac:
    • marketingrekomendacji